ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉิน เม็ดที่ 2 กินหลังจากเม็ดแรก 11 ชั่วโมง จะมีประสิทธิภาพไหม

 •  Piyanan Suwannatrai
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาครั้งล่าสุดวันที่ 24 มกรา ระยะเวลา 4 วัน วันที่ 1 กุมภา (ปกติเรามีรอบเดือน 30-31 วัน) ได้มีเพศสัมพันธ์ แต่ ป้องกันโดยใช้ถุงยาง หลั่งนอก แต่ไม่แน่ใจว่าถุงยางแบบหลุดมั้ย แต่เช็คแล้วก็ไม่ได้รั่วอะไร เพื่อความสบายใจ เราเลย กินยาคุมฉุกเฉินไป 16 ชั่วโมงหลั่งมี sex แล้วกินยาเม็ด ที่2 ไป 11 ชั่วโมง 15 นาที อยากถามคุณหมอว่าประสิทธิภาพของยา ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ 

                        หากประจำเดือนมาวันที่ 24 ม.ค. และได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 1 ก.พ. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 9 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่าไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นมีได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับการหลั่งนอก โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินไปโดยไม่จำเป็นค่ะ

                           อย่างไรก็ตาม หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว โดยทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไป 16 ชั่วโมง แล้วได้ทานยาเม็ดที่ 2 หลังจากทานเม็ดแรกไป 11 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85% ทั้งนี้ การทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่ 2 นั้น ควรทานภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงนับจากที่ได้ทานยาเม็ดแรกไป ดังนั้น การทานที่ 11 ชั่วโมง สามารถทำได้ และไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพลดลงไปค่ะ ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานเม็ดแรกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะ