ถามแพทย์

 • ความดันโลหิตสูงทานยาแล้วยังไม่ค่อยดีขึ้นครับ

 •  sanok
  สมาชิก

  ไปหาหมอมาแล้วครับ หมอให้ Amlopidine 5 mg ทานหลังอาหารเช้าหนึ่งเม็ด มาสักอาทิตย์หนึ่งแล้ว ตอนนี้มีอาการหัวใจเต้นเร็วเพิ่มขึ้นมาแถมมึนๆด้วยครับ ไม่แน่ใจว่ายาที่หมอให้พอหรือไม่

   

  สวัสดีค่ะ คุณ sanok

   

  การรักษาความดันโลหิตสูง แพทย์จะพิจารณาตั้งแต่ ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง, สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง, โรคร่วมอื่น เช่น เบาหวาน  โรคไตวายเรื้อรัง โรคไขมันในเลือดสูง และรวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดที่ไต โรคหลอดเลือดที่สมอง เป็นต้น เพื่อตั้งเป้าหมายการคุมระดับความดันโลหิตและการให้การรักษา ซึ่งการรักษาจะแบ่ง 2 ส่วนหลัก คือ

   

  ·         การรักษาโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต ได้แก่ งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การออกกำลังกาย การจำกัดโซเดียมในอาหาร เป็นต้น

   

  ·         การรักษาโดยการใช้ยาลดความดันโลหิต

  ส่วนอาการใจสั่นสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การมีไข้ ภาวะอารมณ์บางอย่าง การขาดน้ำ  โรคไทรอยด์เป็นพิษ ภาวะซีด เป็นต้น                        สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่ค่ะ

  ส่วนยา Amlodipine ไม่มีผลข้างเคียงอย่างที่คุณ sanok เล่ามาค่ะ  ดังนั้นหากอาการต่างๆไม่ดีขึ้น แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาค่ะ