ถามแพทย์

  • คลอดลูกได้ 13 วัน มีเพศสัมพันธ์ หลั่งใน มีโอกาสท้องไหม

  • คลอดลูกได้ 13 วัน แล้วมีเพศสัมพันธ์กับแฟน ไม่ได้ไส่ถุงหลั่งใน มีโอกาสท้องใหมค่ะ?

     สวัสดีค่ะ คุณ อนุศรา พรมดาว

    ประจำเดือน หลังคลอดบุตรแล้ว บางคนจะเริ่มมีไข่ตกและมีประจำเดือนเมื่อเข้าสู่เดือนที่ 2 หลังคลอดค่ะ ทั้งนี้หากให้นมบุตรสม่ำเสมอ อาจทำให้ประจำเดือนยังไม่มาได้ค่ะ

    ดังนั้นในกรณีที่คุณอนุศรา พรมดาว สอบถามคิดว่า ยังไม่มีการตกไข่นะคะ ยังไม่เกิดการตั้งครรภ์ค่ะ

    แต่หากต้องการคุมกำเนิด สามารถเลือกทั้งยากินคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด การฝังยาคุมกำเนิด และการใส่ห่วงอนามัยก็ได้ค่ะ โดยสามารถปรึกษาแพทย์ที่ดูแลได้นะคะ