ถามแพทย์

  • ครบกำหนดประจำเดือนมาแล้วแต่ประจำเดือนไม่มาแต่มีอาการตกขาวเป็นสีขาวขุ่น จะท้องไหม

  •  Thanyaluk
    สมาชิก
    ครบกำหนดประจำเดือนมาแล้วประมาณ6-7วันแต่ประจำเดือนไม่มาแต่มีอาการตกขาวเป็นสีขาวขุ่น จะท้องไหมคะ