ถามแพทย์

  • คนเคยแท้ง มีโอกาสท้องโดยที่ไม่ได้ขูดมดลูกไหม

  • รบกวนขอปรึกษาคุณหมอเรื่องประจำเดือนมาก่อนกำหนด 5 วันคะ ดิฉันตั้งใจมีลูกคือมีเพศสัมพันธ์วันไข่ตกตามปฏิทินในแอพพลิเคชั่นแอพหนึ่ง แล้วอีกประมาณ 5 วันจะครบรอบเดือนคะ แต่วันนี้ 30 ส.ค. ที่ประจำเดือนในปริมาณไม่มากคะ แต่ดิฉันเคยแท้งมาก่อนอยากทราบว่าหากยังไม่ได้ขูดมดลูก ดิฉันพอมีโอกาสตั้งครรภ์บ้างไหมคะฝนอาการแบบนี้

    สวัสดีค่ะ คุณนาถศิริ

    โดยปกติหนึ่งรอบเดือนคือ 21-35 วัน มีประจำเดือนแต่ละครั้งนาน 3-7 วัน ไม่มีเลือดออกระหว่างรอบเดือน ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนเล็กน้อยอาจเกิดจากฮอร์โมนไม่สมดุล น้ำหนักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครียด เป็นต้น

    ภาวะแท้งหากเป็นภาวะแท้งโดยสมบูรณ์หรือแท้งครบ ไม่จำเป็นต้องรักษาโดยการขูดมดลูกและยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ตามยังต้องคำนึงถึงสาเหตุที่ทำให้แท้งด้วยค่ะ เนื่องจากสาเหตุบางอย่างอาจมีผลทำให้เกิดโอกาสแท้งในครรภ์ต่อไปได้เช่นกัน สาเหตุที่ทำให้แท้ง เช่น โครโมโซมทารกผิดปกติ ความผิดปกติของมดลูก ปากมดลูก รก สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ พักผ่อนน้อย สามารถปรึกษาและตรวจร่างกายเพิ่มกับสูติแพทย์ได้ค่ะ