ถามแพทย์

 • ขอแบบละเอียดคับเพื่อนไม่เชื่อ

 • เสี่ยงติดhiv2ปีกับ5ปีวิธีการตรวจเหมือนกับป่ะคับ
  ใจเย็นเย็น  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีีค่ะคุณ zx0821975133@gmail.com

  การตรวจว่าเป็น hiv หรือไม่นั้น มีหลายวิธี

  1.ตรวจเชื้อ hiv เองเลย อันนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง

  2.ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น

  3. ตรวจภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  โดยถ้าเสี่ยงมาเกิน 90 วันแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv โดยตรงไปเลยเพื่อยืนยัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหลังเสี่ยงมา 2 ปี หรือ 5 ปีใช้วิธีทางห้องปฏิบัติการที่เหมือนกันค่ะ