ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ โดยใส่ถุงยาง แต่ถุงยางคับ จะมีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่

 •  Kami
  สมาชิก
  ปจด แฟนมา28 ธค. มีเพศสัมพันธ์วันนี้ โดยใส่ถุง แต่คับไปหน่อย ใส่ถูกด้าน ถุงไม่ขาด หรือมีรอยรั่ว แล้วหลั่งนอก แต่ยังใส่ถุง ไม่ได้แช่ มีโอกาสท้องไหมครับ

  สวัสดีครับ คุณ Kami 

                สวัสดีครับ การใช้ถุงยางอนามัยในการคุมกำเนิดนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภายสูง นอกจากนนั้นยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้จะใช้อย่างถูกต้องก็มีรายงานความล้มเหลวในการคุ้มกำเนิดได้ถึง2-3เปอร์เซนต์ ครับ 

               ส่วนการใส่ถุงยางที่มีขนาดเล็กเกินไปนั้น นอกจากจะทำให้ไม่รู้สึกสบายแล้ว ยังเพิ่มโอกาสในการฉีกขาดของถุงยางครับ

                อย่างไรก็ตามหากไม่มีการฉีดขาดของถุงยางนั้น โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็น้อยมากๆครับ