ถามแพทย์

 • จากลักษณะภาพ เป็นแผลร้อนในหรือโรคอื่นๆ

 •  Pon Pond
  สมาชิก

  ลักษณะแผลในภาพ เป็นแผลร้อนใน หรือแผลที่เกิดจากโรคครับ
  เนื่องจากตื่นขึ้" alt="" />นมาก็เป็นเลย" alt="" />
  https://uppic.cc/v/8LE

  Pon Pond  Pon Pond
  สมาชิก

  Pon Pond
  Nov 12, 2018 at 07:27 PM

  ลักษณะแผลในภาพ เป็นแผลร้อนใน หรือแผลที่เกิดจากโรคครับ
  เนื่องจากตื่นขึ้" alt="" />นมาก็เป็นเลย" alt="" />
  https://uppic.cc/v/8LE

  https://uppic.cc/v/8LE

  สวัสดีค่ะ คุณ Pon Pond,

                         แผลร้อนใน (aphthous ulcer) จะมีลักษณะเป็นแผลขนาดเล็กและตื้น มีสีเหลืองหรือขาว รอบๆ แผลมีอาการบวมแดง โดยจะพบได้ที่เยื่อบุภายในช่องปาก เหงือก กระพุ้งแก้ม ลิ้น เพดานอ่อน รวมถึงคอหอย และจะทำให้เกิดอาการเจ็บปวด ทำให้กินอาหารและพูดลำบาก 

                        ดังนั้น จากรูปภาพ ที่ลักษณะของผิวเยื่อบุเป็นสีแดง ไม่ได้เป็นแผลที่มีพื้นสีเหลืองหรือขาว หากไม่มีอาการเจ็บเวลาสัมผัสโดน ก็ไม่น่าใช่แผลร้อนใน แต่อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น 

                       - การโดนของแข็งหรือแหลมคมทิ่มแทง เช่น ก้างปลา กระดูกไก่

                       - โรคติดเชื้อต่างๆ เช่น โรคมือ-เท้า-ปาก โรค herpangina (เฮอร์แปงไจนา) เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีไข้ และมีอาการเจ็บแผลร่วมด้วย รวมถึงแผลมักจะมีมากกว่า 1 แผล

                       - necrotizing sialometaplasia คือเนื้อเยื่อต่อมน้ำลายที่อยู่ในช่องปากบริเวณเพดานเกิดการตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง จึงทำให้เกิดเป็นแผลตื้นๆ ซึ่งมักไม่เจ็บ และสามารถหายได้เองภายใน 6-10 สัปดาห์

                       แนะนำว่า หากแผลมีอาการเจ็บ หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น มีไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ หากไม่มีอาการใดๆ อาจสังเกตแผลไปก่อนก็ได้ หากมีแนวโน้มค่อยๆ เล็กลง ก็อาจไม่ต้องทำอะไร แต่หากแผลไม่หายภายใน 4 สัปดาห์ หรือมีการขยายขนาดเพิ่มขึ้น หรือมีจำนวนเพิ่มขึ้น หรือเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช่นกัน เนื่องจากยังมีสาเหตุได้อีกหลายโรค เช่น โรคภูมิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ เช่น Bechet's disease, lichen planus, mucous membrane pemphigoid เป็นต้น รวมถึงเนื้องอกและมะเร็งชนิดต่างๆ