ถามแพทย์

 • หลังมีประจำเดือนประมาน 2อาทิตย์ แล้วมีเลือดสีน้ำตาลๆออกมา ควรทำอย่างไร

 •  Kotchakorn Eiamglam
  สมาชิก
  คือว่า ประจำเดือนมาปกติทุกเดือนน่ะค่ะ แต่หลังมีประจำเดือนประมาน 2อาทิตย์ ก้มีเลือดสีน้ำตาลๆออกมาแต่มาน้อยมากค่ะ เป็นมา 2วันติดแล้ว เปนเพราะอะไร แล้วควรทำยังไงดีค่ะ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ Kotchakorn

   

  การที่มีเลือดออกผิดปกติที่ช่องคลอดนั้นสามารถเกิดได้จากสาเหตุต่างๆ

   

  หากตั้งครรภ์ แล้วมีเลือดออกจากช่องคลอด สามารถเกิดจาก: ฮอร์โมนไม่คงที่ การติดเชื้อ การแท้ง การแท้งคุกคาม เป็นต้น

   

  หากไม่ได้ตั้งครรภ์สาเหตุที่ทำให้เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดเกิดได้จาก:  เนื้องอกชนิดต่างๆในมดลูก, มดลูกอักเสบติดเชื้อ, เยื่อบุมดลูกหนาตัวผิดปกติ, การมีฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนสูง (hyperestrogenism), มีพยาธิสภาพที่ผิดปกติที่ปากมดลูกหรือในช่องคลอด, การมีโรคที่ทำให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ, ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนทำงานบกพร่อง เป็นต้น

   

  แนะนำให้คุณKotchakorn เข้ารับการตรวจกับสูตินารีแพทย์ เพื่อให้ได้วินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมค่ะ