ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 14 ก.ย. ครั้งต่อไปควรมาวันที่เท่าไหร่จึงจะถือว่าปกติ

  •  Pannika Boonme
    สมาชิก

    เดือนที่แล้วประจำเดือนมาวันที่14เดือนกันยายน 2561 ประจำเดือนครั้งต่อไปควรจะมาวันที่เท่าไหร่ค่ะถือว่าปกติ

     สวัสดีค่ะ คุณ Pannika Boonme,

                          ระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ปกติ จะอยู่ในช่วง 21-35 วัน (บางข้อมูลให้ถึง 45 วัน) ดังนั้น หากประจำเดือนในรอบที่แล้ว เริ่มมาวันที่ 14 ก.ย. ประจำเดือนในรอบถัดไป ควรมาในระหว่างวันที่ 5 -19 ต.ค. (หรืออาจได้ถึง 29 ต.ค.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่จะมากระทบกับการทำงานของต่อมใต้สมองและการผลิตฮอร์โมนของรังไข่ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด มีน้ำหนักเพิ่ม มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นต้น