ถามแพทย์

 • ก้อนที่ราวนมซ้าย

 •  Pakkavat Manprom
  สมาชิก
  สอบถามคับแม่มีก้อนเนื้อข้างร่างราวนมซ้ายเป็นลูกไปได้1อาทิตย์แล้วกดไม่เจ็บ.แบบนี้มีโอกาสเป้นมะเร็งไหมครับ.

  สวัสดีค่ะ คุณ Pakkavat Manprom,

                   ก้อนที่ราวนมซ้าย อาจเป็น

                  1. ซีสต์หรือถุงน้ำของผิวหนัง ซึ่งจะคลำได้ลักษณะนิ่ม ไม่ปวด ไม่เจ็บ 

                  2. ก้อนเนื้องอกธรรมดาของผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ซึ่งมีหลายชนิด เช่น ก้อนเนื้องอกไขมัน, ก้อนเนื้องอกหลอดเลือด (hemangioma), nodular fasciitis (แต่ก้อนมักกดเจ็บ), fibroma, angioleiomyoma, neurofibroma เป็นต้น

                    3. ก้อนมะเร็งของผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น ก้อนมะเร็งของไขมัน (liposarcoma), มะเร็งหลอดเลือด (angiosarcoma), synovial sarcoma เป็นต้น แต่ก้อนจะโตเร็ว และมักคลำได้เป็นก้อนแข็ง

                    4. หากคลำได้ก้อนที่เต้านม อาจเป็นก้อนเนื้องอกของเต้านม เช่น fibroadenoma เป็นต้น

                         สำหรับก้อนมะเร็งที่เต้านม ก้อนมักโตเร็ว คลำได้เป็นก้อนแข็ง และอาจมีหัวนมบุ๋ม หรือผิวหนังของเต้านมบุ๋มลงร่วมด้วย

                    5. ก้อนเนื้องอกและมะเร็งของกระดูกซี่โครง เช่น osteoid osteoma, enchondroma, fibrous dysplasia, osteochondroma, osteoblastoma, chondroblastoma เป็นต้น

                    6. ก้อนมะเร็งที่กระจายมาจากอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด ลำไส้ เป็นต้น แต่พบได้น้อย และก็จะต้องมีอาการอื่นๆ หลายอย่างร่วมด้วย

                     แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูลักษณะะก้อนดังกล่าวค่ะ ซึ่งหากแพทย์ทำการตรวจคลำแล้วพบเป็นก้อนจริง อาจต้องตรวจเพิ่มเติม เช่น เอ๊กซเรย์ปอด อัลตราซาวด์เต้านม รวมถึงอาจต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ค่ะ