ถามแพทย์

 • กินยาแก้เวียนหัวในขณะที่ตั้งครรภ์ได้ไหมค่ะ จะมีผลอะไรไหม

 •  หญิง มอยยย
  สมาชิก
  คือเราทำงานหาเงินใช้เอง และก็แพ้ท้อง มีอาการเวียนหัว คลื่นไส้แต่ไม่อาเจียน เลยไปซื้อยาแก้เมาหัวแต่ไม่ง่วงเพราะเราต้องทำงาน แต่ตั้งครรภ์ได้ 3สัปดาห์ แบบนี้กินยาได้ไหมค่ะและจะมีผลต่อในท้องไหมค่ะ

  สวัสดีครับ

  ยาแก้เวียนศรีษะ ยาส่วนใหญ่ที่ใช้รักษาอาการดังกล่าวจะเป็นยากลุ่มเดียวกับยาแก้ภูมิแพ้ คือกลุ่ม Antihistamine ซึ่งยากลุ่ม Antihistamine นั่นมีหลายชนิด

  การใช้ยากลุ่มดังกล่าวในหญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส์แรกนั้น ยังเป็นที่ถกเถียงกัน เรื่องของผลข้างเคียงของยาต่อทารกในครรภ์ครับ เนื่องจากยังไม่มีการวิจัย หรือทดสอบใดที่ตอบคำถามนี้ได้ แต่ในสัตว์ทดลองนั้น ยังไม่มีผลข้างเคียงของยาแสดงออกมาให้เห็น

  การตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาส์แรกนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากจะเป็นช่วงที่มีการสร้างอวัยวะขอทารกในครรภ์ จขกท ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยาทานเองเพราะจะส่งผลต่อทารกในครรภ์มากกว่าช่วงอื่น แนะนำให้ไหพบแพทย์และฝากครรภ์ต่อไปครับ