ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ แล้วกินยาเลื่อนประจำเดือน และยาคุมฉุกเฉิน ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม เป็นโรค PCOS อยู่

 •  Pimpika
  สมาชิก
  มี พสพ หลั่งใน แล้วกินยาเลื่อนประจำเดือน ไปสามเวลาค่ะ แล้วไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินอีก เม็ดแรกภายใน 72 ชม. ค่ะ อีกเม็ดหลังจากนั้น 12 ชม แต่ไม่ได้กินยาเลื่อนแล้วนะคะ หกวันแล้วประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ แต่เป็น PCOS ด้วยค่ะ มีโอกาสท้องไหมคะ แล้วถ้าไม่ท้องต้องกินยาตัวไหนอีกคะ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pimpika,

                      การทานยาเลื่อนประจำเดือนหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป ก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ โดยหากได้ทานยาเม็ดแรกภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% หากทานภายใน 12-24 ชั่วโมงจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85% หากทานภายใน 48-72 ชั่วโมงจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%

                      หลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 1 สัปดาห์ บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ แต่บางรายอาจไม่มีได้ ซึ่งการที่ไม่มีเลือดออก ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                      หากเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) ก็ย่อมจะทำให้มีประจำเดือนมาไมาปกติได้ โดยมักทำให้ประจำเดือนขาดหายไปนานหลายเดือน ดังนั้น การที่ไม่มีประจำเดือนมา ก็น่าจะเป็นผลจากการเป็นโรคนี้ได้ ซึ่งการทานยาเลื่อนประจำเดือนไปเพียง 3 เวลา ไม่ได้ทำให้มีประจำเดือนมาได้ และการทานยาคุมฉุกเฉินไปก็อาจยิ่งทำให้ไม่มีประจำเดือนมาได้ค่ะ

                      การจะทราบว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ ควรรออย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย แล้วจึงตรวจดูค่ะ อย่างไรก็ตาม หากเป็นโรค PCOS อยู่ โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ถือว่าน้อยมาก

                      สำหรับการรักษาโรค PCOS ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ เพื่อรักษาและติดตามอาการค่ะ โดยส่วนใหญ่จะเริ่มด้วยการให้ยาปรับฮอร์โมน หากไม่ตอบสนอง ก็อาจต้องใช้การผ่าตัด นอกจากนี้ แพทย์ก็จะให้รักษาอาการอื่นๆ ที่จะพบร่วมในโรคนี้ด้วย เช่น การให้ยาลดภาวะต้านอินซูลิน การลดและควบคุมน้ำหนักตัว เป็นต้น