ถามแพทย์

 • กินยาตามเวลาแต่แฟนบี้1เม้ดแต่กินพร้อมกันจะท้องไม่คัย

 • แฟนผม่ได้กินยา2เม้ดพร้อมกันแต่เม้ดที่2บี้แต่บี้ไม่ละเอียดจะท้องไม่และตอนนี้11วันแล้วประจำเดือนแฟนยังไม่มาเรย มีไรกันวันที่15วันนี้26จะท้องไม่ครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ พีรพล ชัยสมร,

                ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด หากกินรวบทีเดียว 2 เม็ดก็สามารถป้องกันได้เช่นเดียวแบบกินทีละเม็ดห่างกัน 12 ชั่วโมง เพียงแต่อาจพบผลข้างเคียงได้เพิ่มขึ้นค่ะ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ปวดท้อง เจ็บตึงเต้านม มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ ซึ่งมักเกิดในช่วง 1 สัปดาห์หลังกินยา รวมทั้งอาจทำให้ประจำเดือนมาเร็วหรือช้ากว่าปกติได้

                ความสำคัญอยู่ที่ระยะเวลาที่เริ่มกินยาหลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะ ยิ่งรับประทานเร็ว การป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหากรับประทานเม็ดแรกภายใน 12 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ถึง 95% หากทานภายใน 12-24 ชัว่โมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85% หากทานภายใน 24-48 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% หากทานภายใน 48-72 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58% 

              หากเม็ดที่  2 เกิดการแตกหัก ปริมาณของยาที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายอาจละลงและส่งผลต่อการลดประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดลงได้ค่ะ

              หากประจำเดือนถึงกำหนดเวลาที่ควรมาแต่ยังไม่มา ควรรอไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์ หากยังคงไม่มา แนะนำให้ซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจค่ะ