ถามแพทย์

  • สอบถามว่าการทานยาคุมกำเนิด สามารถทานคลาดเคลื่อนได้ประมาณกี่ชม

  •  ploy p
    สมาชิก
    เพิ่งเริ่มกินยาคุม28เม็ดแผงแรก ในวันแรกของการมีประจำเดือน แต่กินไม่ตรงเวลา โดยกินยาเม็ดแรกช่วงเวลา3ทุ่ม ถัดมาก็เริ่มกินช่วง4ทุ่มครึ่ง-5ทุ่มตลอด ไม่เคยลืมกินยา กินมาเป็นเวลา2อาทิตย์ มีเพศสัมพันธ์โดยการหลั่งใน จะมีสิทธิ์ท้องหรือเปล่าคะ แล้วกินยาคุม ต้องกินบวกลบภายในกิน ชม ถึงมีประสิทธิภาพสูงสุดคะ ขอบคุณค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ ploy p การรับประทานยาคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ตรงเวลา จะมีโอกาสคุมกำเนิดล้มเหลวหรือโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้ประมาณร้อยละ 0.03 ซึ่งการรับประทานยาตรงเวลาที่สุดในแต่ละวัน จะมีผลให้ฤทธิ์การคุมกำเนิดจะเกิดสูงสุดค่ะ แต่หากไม่ตรงเวลา ก็ไม่ควรคลาดเคลื่อนเกิน 2-3 ชั่วโมง. โดยหากรับประทานยาคุมกำเนิดไปแล้ว 7วัน ระดับยาจะเริ่มคงที่และมีฤทธิ์ในการคุมกำเนิดแล้วค่ะ