ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉิินครั้งที่ 2 แล้วไม่มีผลข้างเคียง จะท้องไหม?

 •  sees_2544
  สมาชิก
  คือ มีเพสสำพันธ์กันไม่ใด้ใส่ถุง แต่หลั่งนอก และกินยาคุมหลังจากเส็จ ไปประมาน 1 ชม แต่รุ่งขึ้นอีกวัน ไม่มีผลค้างเคียงเลย จนตอนนี้ 7. วันแล้วไม่มีผลค้างเคียงใดๆ จะท้องใหมค้ะ ปล.. เคยกินไปแล้วครั่งแรกมีอาการ แต่อันนี้ครั่งที่สอง ไม่มีอาการเลย จะมีโอกาสท้องใหม กังวลมาก

  สวัสดีค่ะ คุณ sees_2544,

                     ผลข้างเคียงของการทานยาคุมฉุกเฉินที่อาจพบได้ เช่น เวียนศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดศรีษะ เจ็บเต้านม มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดหลังจากทานยาไปในช่วง 1 สัปดาห์ ซึ่งเลือดอาจออกได้นานตั้งแต่ 1-4 วัน ผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทุกอาการ อาจเกิดเพียงบางอาการ หรือบางรายอาจไม่เกิดอาการอะไรเลยก็ได้ สำหรับประจำเดือน ส่วนใหญ่มักมาในช่วงเวลาเดิม แต่ในบางรายทำให้ประจำเดือนมามาเร็วหรือช้ากว่าปกติก็ได้

                การเกิดผลข้างเคียงหรือไม่นั้น ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินแต่อย่างใดค่ะ และไม่ได้เป็นการบอกว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ค่ะ ทั้งนี้ประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินนั้นจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานยาหลังจากมีเพศสัมพันธ์ โดยหากยิ่งทานได้รวดเร็วเท่าไหร่ ประสิทธิภาพก็จะมากค่ะ ซึ่งในกรณีของคุณ sees_2544 ที่ได้ทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไป 1 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากเป็นยาชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง ต้องทานเม็ดที่ 2 หลังจากทานเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมงด้วยนะคะ ยาคุมจึงจออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ

  sees_2544  sees_2544
  สมาชิก
  หมอค่ะ แต่ว่า กิน2เม็ด พร้อมกันเลย เป็นไรใหมค่ะ

  สามารถทานพร้อมกัน 2 เม็ดในครั้งเดียวก็ได้ค่ะ ประสิทธิภาพจะไม่แตกต่างกัน เพียงแต่ในบางรายอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น เช่น อาการเวียนศรีษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เจ็บเต้านม

  sees_2544  sees_2544
  สมาชิก
  หมอค่ะ แล้วอาการ สามารถเป็นในสัปดาห์ที่2หลังจากกินใด้ใหมค่ะ เพราะว่าตอนนี้มีอาการคลื่นไส้ปวดหัวมาก