ถามแพทย์

  • กินยาคุมแล้ว แล้วมีเพศสัมพันธ์โดยหลั่งใน มีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่

  •  ขวัญฤทัย ย.
    สมาชิก
    หนูพึ่งเริ่มกินยาคุมแร้วมีอะไรกับแฟนแร้วปล่อยในหนูจะตั้งท้องป่าวค้ะ

    สวัสดีครับ คุณ ขวัญฤทัย

        โดยปกติแล้วยาคุมจะเริ่มออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้หลังทานต่อเนื่องเม็ดที่7ไปแล้วครับ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่จะทำให้ฤทธิคุมกำเนิดออกฤทธิเต็มที่ ซึ่งโดยปกติยาคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดประมาณ99เปอร์เซนต์ครับ