ถามแพทย์

  • กินยาคุมแบบ 28 เม็ด ประจำเดือนควรมาวันไหน ปกติประจำเดือนมาวันที่ 2 และ 24 และมีผลต่อน้ำหนักไหม

  •  Cccc
    สมาชิก
    ตอนนี้กินมาถึงเม็ดที่15ค่ะ เริ่มกินเมื่อวันที่28ค่ะ แต่เดือนที่แล้วเมนส์มาวันที่2 กับวันที่24ค่ะ2รอบ เมนส์ควรมาวันไหนอีกคะ แล้วยาคุมมีผลต่อน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคะ

    สวัสดีค่ะ

    ยาคุมกำเนิดนั้นส่วนใหญ่จะมีสองแบบค่ะ คือแบบ 21 เม็ด และ 28 เม็ดค่ะ

    สำหรับยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ 1 แผง 21 เม็ด ให้รับประทานวันละ 1 เม็ด โดยเริ่มจากเม็ดแรกตามวันในสัปดาห์ที่มีสัญลักษณ์อยู่บนแผง จากนั้นรับประทานเม็ดต่อไปตามลำดับติดต่อกันทุกวัน เมื่อยาหมดแผง หยุดรับประทานยา 7 วัน (ซึ่งเป็นวันที่ประจำเดือนมา) เมื่อเข้าสู่วันที่ 8 ไม่ว่าประจำเดือนจะหมดแล้วหรือไม่ ให้เริ่มรับประทานยาแผงใหม่ต่อไปได้ทันที โดยต้องรับประทานยาทุกวันในเวลาใกล้เคียงกันเสมอ

    ส่วนยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ 1 แผง 28 เม็ด ให้รับประทานวันละ 1 เม็ด ติดต่อกันทุกวัน เมื่อยาหมดแผง สามารถเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ได้ทันที โดยต้องรับประทานยาทุกวันในเวลาใกล้เคียงกันเสมอ ส่วนประจำเดือนมักจะมาในช่วงท้ายๆ ของแผงค่ะ หรือประจำเดือนมาเเมื่อหมดแผงค่ะ

    โดยทั่วไปรอบเดือนอาจจะอยู่ในช่วง 21-35 วันค่ะ หากอยู่ในช่วงนี้ยังถือว่าปกติค่ะ ในแต่ละรอบเดือนอาจจมีความคลาดเคลื่อนต่างกันได้บ้างค่ะ

    ผลต่อน้ำหนักขึ้นกับชนิดของยาคุมกำเนิดค่ะ นอกจากนั้นแต่ละคนอาจจะมีผลต่อน้ำหนักแตกต่างกันได้ค่ะ แนะนำให้ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ค่ะ