ถามแพทย์

  • กินยาคุมไป 40 นาทีแล้วอาเจียน ต้องกินใหม่หรือไม่

  •  Supaporn Sennok
    สมาชิก
    กินยาคุมมาแล้ว 9 เดือน พอเดือนที่ 10 กินยากคุม ไปได้ ประมาณ 40 นาที แล้วอาเจียนต้องกินใหม่ไหมคั

    สวัสดีค่ะ คุณ Supaporn Sennok

    ปกติแล้วถ้าอาเจียนภายใน 30 นาทีที่กินยาควรกินเข้าไปใหม่ค่ะ แต่เนื่องจากเวลาใกล้เคียงกับ 30 นาทีอยู่ เพื่อความสบายใจ หมอแนะนำว่ากินซ้ำก็ได้ค่ะ