ถามแพทย์

 • กินยาคุมผิดแถว

 •  Mark Rachan Maneerat
  สมาชิก
  สอบถามคะ เริ่มเม็ดแรกวันจันทร์เม็ดที่1คะแล้วทานไปถึงเม็ดที่6จะเป็นวันเสาร์วันต่อมาเป็นวันอาทิตย์ต้องกินเม็ดที่7แต่กินผิดไปกินเม็ดที่10 อยากทราบว่าทำยังไงดีคะจะท้องหรือป้าวคะ

  สวัสดีค่ะ

  ยาคุมที่มีอยุ่ในปัจจุบันที่นิยมใช้จะมีแบบ 21 เม็ดและแบบ 28เม็ดค่ะ

  โดยส่วนใหญ่ที่มีจำหน่าย หากเป็นแบบ 21เม็ด ปริมาณฮอร์โมนที่อยู่ในเม็ดยาทั้ง 21เม็ดจะเท่ากันค่ะ

  ส่วนแบบ 28เม็ด จะมีปริมาณฮอร์โมนใน 21เม็ดแรก เท่ากัน  ส่วน 7เม็ดหลังจะไม่ได้มียาฮอร์โมน แต่จะใส่เป็นวิตามินหรือส่วนประกอบอื่นๆ แทน

  ดังนั้นการรับประทานยาสลับเม็ดในยาแผง 21เม็ด  หรือสลับเม็ดยา 21เม็ดแรกของยาแผง 28 เม็ด

  ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดจะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ