ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินวันเสาร์ มีเลือดออกกะปริดกะปรอยวันจันทร์ เป็นผลของยาหรือเป็นประจำเดือน

  •  Pitchanat Namchan
    สมาชิก
    เลือดออกประปิปกระปอยหลังจากทานยาคุมฉุกเฉิน แต่ว่ามาในช่วงที่เมนควรจะมา นั้นคือประจำเดือนหรือผลข้างเคียงของยาค่ะ พึ่งทานยาไปวันเสาร์ แล้วเลือดออกวันจันคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Pitchanat Namchan,

                       หากทานยาคุมฉุกเฉินไปในวันเสาร์ แล้วมีเลือดออกในวันจันทร์ โดยที่อยู่ในช่วงวันที่ประจำเดือนควรจะมา และหากมีเลือดออกนาน 2-7 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นประจำเดือนได้ค่ะ ซึ่งก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ส่วนการที่เลือดออกแบบกะปริดกะปรอย ออกน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น มีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น