ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉิน 2 ครั้งในเดือนเดียวกัน

 •  Chalita Rodsuka
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์หลั่งใน วันที่ 1 มกราคม กินยาคุมฉุกเฉินไปสองเม็ดพร้อมกัน ประจำเดือนมาวันอาทิตย์ที่6 ประจำเดือนพึ่งหมดไปวันที่ 9 แล้วพึ่งมามีเพศสัมพันธ์ต่อหลั่งในควรกินยาฉุกเฉินไหมคะ แล้วมีโอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์ไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ  Chalita Rodsuka,

                     หลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 1 สัปดาห์ บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ โดยอาจออกได้นาน 1-4 วัน ซึ่งเลือดที่ออกถือเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยา ไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ

                     ดังนั้น หากทานยาคุมฉุกเฉินในวันที่ 1 ม.ค. และมีเลือดออกในวันที่ 6 ม.ค. หากไม่ใช่ช่วงวันที่ประจำเดือนควรจะมา เลือดดังกล่าวก็ถือเป็นผลข้างเคียงจากยา 

                     ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในวันต่อมาที่เลือดได้หยุดไป ย่อมไม่ถือเป็นระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้ ดังนั้น อาจพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินอีกครั้ง

                     หากมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ไม่แนะำให้ทานยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำ เพราะจะทำให้รังไข่ทำงานผิดปกติ มีเลือดออกผิดปกติและประจำเดือนมาผิดปกติได้ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินก็ถือว่าไม่ดีนัก เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด แผ่นแปะคุมกำเนิด รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัย ที่ใช่อย่างถูกต้อง เป็นต้น