ถามแพทย์

 • กินยาคุมกำเนิดรายเดือนร่วมกับยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

 •  stommy
  สมาชิก
  ดิฉันเพิ่งทานยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนได้ 1 วัน แล้วภายในวันนั้น ได้มีเพศสัมพันธ์กับสามี มีการหลั่งใน ด้วยความกลัวเลยทานยาคุมฉุกเฉินเข้าไป อยากถามว่าเป็นอันตรายหรือเปล่า แล้วดิฉันสามารถทานยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนต่อไปได้ไหม หากครบ 7 วันแล้ว ประจำเดือนของดิฉันมา ดิฉันจะสามารถทานยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนต่อไปได้หรือเปล่า หรือควรหยุดทานแล้ว เริ่มทานแผงใหม่

  สวัสดีค่ะคุณ stommy

  ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรายเดือนจะเริ่มให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเต็มที่ก็เมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องจนครบแผง การรับประทานเพียงเม็ดเดียวอาจยังไม่เพียงพอให้ผลในการคุมกำเนิด จึงควรใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยในช่วง 1-2 เดือนแรกของการเริ่มใช้ยา

  ในกรณีที่มีการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดร่วมกับยาคุมฉุกเฉินอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นภายหลังจากรับประทานยาแล้วได้ เนื่องจากได้รับปริมาณฮอร์โมนสูงเกินไป อาการที่เกิดขึ้น เช่น มีเลือดออกทางช่องคลอด (เกิดได้ประมาณ 15%) หรืออาจส่งผลให้ประจำเดือนมาแบบกระปริบกระปรอย ได้ค่ะ

  ดังนั้นแนะนำว่า ในรอบเดือนนี้ให้งดการใช้ยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนไปก่อน รอจนประจำเดือนมาในรอบถัดไปแล้วจึงเริ่มยาคุมแผงใหม่ โดยเริ่มรับประทานเม็ดแรกในวันแรกที่ประจำเดือนมาค่ะ ในระหว่างนี้หากต้องการมีเพศสัมพันธ์แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยค่ะ