ถามแพทย์

 • กินยาคุมเลทไปตามเวลาที่กำหนด เสี่ยงตั้งครรภ์หรือไม่

 •  Nop Yenchim
  สมาชิก
  ก่อนหน้านี้คุมกำเนิดโดยกินยาคุมแบบ28เม็ดหมดแผงแล้วไม่ได้กินอีกวันที่6/4แฟนหลั่งในกินฉุกเฉินเม็ดแรกไปตอน3ทุ่มเม็ดที่2จะต้องกินภายใน12ชม.แต่มากินตอน13ชม.ไปแล้วและ8/4แฟนหลังในอีกคร้งกินฉุกเฉินเม็ดแรกตอน10โมงเช้าและเม็ดที่2ก็ไม่ได้กินภายใน22ชม.นึกดั้ยมากินชม.ที่13 เสี่ยงตั้งครรถ์หรือไม่คะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Nop Yenchim,

                       ประสิทธิภาพของการทานยาคุมฉุกเฉินจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานเม็ดแรกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ส่วนเม็ดที่ 2 ที่ทานล่าช้ากว่าที่ควรจะทานไปเพียง 1 ชั่วโมงนั้น อาจไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของของยาคุมฉุกเฉินมากนัก 

                        อย่างไรก็ตาม แม้จะทานยาเม็ดที่ 2 หลงจากทานเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมงก็ตาม ยาคุมฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ดังนั้นโอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้ 

                      นอกจากนี้ หากมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง ไม่แนะนำให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินเกิน 2 ครั้งต่อเดือน เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงานของรังไข่ได้ และยาคุมฉุกเฉินก็มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่ากับยาคุมกำเนิดธรรมดาชนิด 21 หรือ 28 เม็ด ดังนั้นหลังจากนี้ ควรหาวิธีคุมกำเนิดที่ดีกว่ายาคุมฉุกเฉินค่ะ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้น