ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินประจำเดือนไม่มาภายใน1อาทิตย์เสี่ยงท้องไหม

 •  FERN
  สมาชิก
  ประจำเดือนไม่มาภายในที่กินยาคุม1อาทิตย์ เป็นเพราะร่างกายเรา หรือว่า บางคนอาจจะมาบ้าง ไม่มาบ้างคะ เป็นเรื่องปกติไหม หรือ การที่ประจำเดือนไม่มารือเราท้อง
  FERN  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83