ถามแพทย์

 • ขาดยาคุม 2 วัน มีเพศสัมพันธ์ หลั่งนอก ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม กินแล้ว เวียนหัว คลื่นไส้ ทำอย่างไร

 •  Thanapon Janedittakarn
  สมาชิก

  ขาดยาคุม วันศุกร์เเละเสาร์ แล้วกินตามปกติ วันอังคารมีพศพ.หลั่งนอก ควรกินยาคุมฉุกเฉินมั้ย ประสิทธิภาพของยาคุมปกติจะยังช่วยได้ไหม

  แล้วถ้าสมมติกินเม็ดแรกหลังพศพ. 12ชม แล้วมีอาการเวียนหัว คลื่นไส้มาก ต้องกินเม็ดที่ 2 ต่อ แล้วกินยาคุมปกติต่อไหม มีทางแก้อาการคลื่นไส้เวียนไหม

   สวัสดีค่ะ คุณ Thanapon Janedittakarn,

                       โดยปกติหากลืมทานยาคุมในช่วง 7 เม็ดแรก แนะนำให้ทานยาคุมฉุกเฉินทันที และทานยาคุมต่อไปตามปกติ แต่ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปประมาณ 7 วัน หรือใช้ถุงยางอนามัยไปก่อน

                     หากลืมทานยาในช่วงเม็ดที่ 7-14 ให้รีบทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด และทานเม็ดที่ต้องทานในวันที่นึกออกในเวลาเดิมปกติที่เคยทาน ซึ่งเท่ากับวันนั้นต้องทานยาไป 2 เม็ด ส่วนในวันต่อๆ มา ก็ให้ทานยาในเวลาเดิมตามปกติ ส่วนยาคุมฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องทาน แต่ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปประมาณ 7 วัน หรือใช้ถุงยางอนามัยไปก่อนเช่นกัน

                     หากลืมในช่วงเม็ดที่ 15-21 ให้รีบทานทันทีที่นึกได้เช่นกัน 1 เม็ด และทานเม็ดที่ต้องทานในวันที่นึกออกในเวลาเดิมปกติที่เคยทาน ซึ่งเท่ากับต้องทานยาไป 2 เม็ด เช่นกัน ส่วนในวันต่อๆ มา ก็ให้ทานยาในเวลาเดิมตามปกติ ส่วนยาคุมฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องทาน แต่ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ไปประมาณ 7 วัน หรือใช้ถุงยางอนามัยไปก่อนเช่นกัน และเมื่อทานจนถึงเม็ดที่ 21 ให้เริ่มทานยาคุมแผงใหม่ต่อไปเลย โดยไม่ต้องเว้น 7 วัน เพื่อให้ประสิทธิภาพของยาในการป้องกันไข่ตกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อไปก่อน 

                     ดังนั้นในกรณีของคุณ Thanapon Janedittakarn ให้ดูว่าอยู่ในช่วงไหนของการทานยาค่ะ

                       หากทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกไปแล้ว มีอาการเวียนหัว คลื่นไส้ ก็ยังจำเป็นต้องทานเม็ดที่ 2 ในเวลา 12 ชั่วโมงต่อไปค่ะ ทั้งนี้อาจทานยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน ก่อนการทานยคุมฉุกเฉิน เช่น เมโทโคลพราไมด์ (metoclopramide) ไดเมนไฮดริเนต (dimenhydrinate) เป็นต้น