ถามแพทย์

  • การได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าแบบไม่รู้ตัว

  • การฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าสามารถ ป้องกันได้ไหมครับ เมื่อเราได้รับเชื้อโดยไม่รู้ตัว ผมพึ่งไปฉีดกระตุ้นมาเมื่อวาน1เข็ม วัคซีนสามารถกันได้นานเท่าไหร่หรอครับ เพื่อได้รับเชื้ออีก

    คุณ ธิติภัทร 

    การฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าแบบ Pre expose  rabies prophylaxis ใช้สำหรับบุคลากรที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกกัดหรือสัมผัส เชื้อสุนัขบ้า เช่น สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องแลป บุรุษไปรษณีย์  ได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป    โดยมากจะต้องฉีดก่อนจนครบ 3 เข็ม แล้ว Immune memory cell จะจำได้ว่าเคยได้รับเชื้อจากวัคซีนจะสร้างภูมิต้านทานได้เร็วกว่าคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน   WHO แนะนำว่า ควรฉีกกระตุ้นทุก 1 ปี (คือ กันได้ 1 ปี) ถ้าได้รับเชื้อก็กระตุ้น 1 เข็มภายใน 6 เดือน ถ้ารับเชื้อหลัง 6 เดือน ก็กระตุ้นอีก 2 เข็มเหมือนคนทั่วไป ครับ