ถามแพทย์

 • การใช้ยาคุมร่วมกับยาปรับฮอรโมน

 •  Myn Nachi
  สมาชิก
  มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ. มามากมาน้อยมาช้ามาเร็ว คุณหมอนารีเวชจึงให้ยาปรับฮอร์โมนมาทานคะ เราจะสามารถทานยาคุมกำเนิดร่วมด้วยได้ไหมคะ(เพื่อคุมกำเนิด) และหากใช้ถุงยางจะมีโอกาสท้องไหมคะ. หรือควรใช้วิธีไหนเพื่อคุมกำเนิดได้คะในขณะทานยาปรับฮอร์โมน
  Myn Nachi  Myn Nachi
  สมาชิก
  ยาที่ทานปัจจุบันคือ Norethisterone คะ
  สวัสดีค่ะ คุณ Myn Nachi @ จากที่สอบถาม แนะนำให้ใช้การคุมกำเนิดโดยถุงยางอนามัยนะคะ เพราะหากรับประทานทั้งยา Norethisterone ร่วมกับยาคุมกำเนิดแบบแผง คนไข้จะได้รับปริมาณตัวยาฮอร์โมนมากเกินไป อาจทำให้เลือดออกกระปริดกระปรอยมากขึ้นได้ค่ะ @แต่หากต้องการรับประทานยาคุมกำเนิดแบบแผงเพื่อคุมกำเนิดในระยะยาว ควรปรึกษาคุณหมอนรีเวชผู้ดูแล เพื่อแนะนำการใช้ยาให้อย่างเหมาะสมค่ะ