ถามแพทย์

 • การใช้ยาคุมกำเนิด กินยาคุมไม่ตรงเวลา ชอบหยุดยาก่อน

 • ขอสอบถามครับ แฟนผมกินยาคุม แล้วมีวันที่ไม่มีเพศสัมพันธุ์เขาไม่กินยาคุม1หรือ2วันต่อเดือนคับ และกินยาไม่ตรงเวลาด้วยคับบางวัน19:00 บางวันก็20:00 จะมีสิทธิ์ท้องมัยคับ แล้ววันที่ประจำเดือนมาเขาก็หยุดยา พอประจำเดือนหมดก็ชื้อยามากินทันทีคับ ขอคำแนะนำการกินยาคุมด้วยคับ

  สวัสดี่ะ

  ยาคุมกำเนิด แบบปกติ จะเป็นแผงละ 21เม็ดหรือ 28 เม็ด เป็นการวางแผนการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ดี และจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ก็ต่อเมื่อรับประทานยาไปสักพักแล้ว โดยเริ่มเม็ดแรกในวันแรกของการมีประจำเดือนหรือไม่เกินวันที่ 5 ของการมีประจำเดือนค่ะ โดยทั่วไป แนะนําว่า 7 เม็ดแรกของแผงแรกนั้นควรใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยเพราะยาอาจจะยังไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ เช่น การใส่ถุงยางอนามัย การหลั่งนอก เป็นต้น

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงละ 21 เม็ด ให้รับประทานวันละ 1 เม็ด โดยเริ่มเม็ดแรกตามวันที่มีสัญลักษณ์อยู่บนแผงติดต่อกันทุกวัน เมื่อยาหมดแผง หยุดรับประทานยา 7 วัน (ซึ่งเป็นวันที่ประจำเดือนมา) เมื่อเข้าสู่วันที่แปด ไม่ว่าประจำเดือนจะหมดแล้วหรือไม่ ให้เริ่มรับประทานยาแผงใหม่ต่อไปได้ทันที

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงละ 28 เม็ด ให้รับประทานวันละ 1 เม็ด ติดต่อกันทุกวัน เมื่อยาหมดแผง สามารถเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ได้ทันที

  การรับประทานยาคุมกำเนิดควรรับประทานเวลาที่สะดวกเพราะต้องรับประทานยาทุกวันในเวลาเดียวกันเสมอ จากเวลาที่บอกถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันค่ะไม่มีปัญหาเรื่องเวลาค่ะ  แต่หากลืมรับประทานยาไม่เกิน 1 วันให้รับประทานยาเม็ดที่ลืมทันทีที่รู้ตัว และรับประทานยาเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ แต่หากลืมรับประทานยานานเกินกว่า 2 วัน ให้ข้ามไปรับประทานยาตามวันปัจจุบัน แล้วใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นช่วยในการป้องกันหากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลา 7 วัน เช่น ใส่ถุงยางอนามัย หลั่งนอก เป็นต้น

  หากรับประทานยาคุมกำเนิดถูกต้องสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 99% ค่ะ จึงควรรับประทานให้ถูกวิธี และหากลืมให้ทำตามคำแนะนำข้างต้นค่ะ 

  อ่านเรื่องยาคุมกำเนิดเพิ่มเติมยาคุมกำเนิด