ถามแพทย์

  • สาเหตุของการแท้งในช่วงเริ่มตั้งครรภ์

  • เกี่ยวข้องกับการในตรวจภายในช่วงเริ่มตั้งครรภ์หรือป่าวหรือเป็นเพราะฮอร์โมนเราเลยเกิดภาระการแท้ง

    สวัสดีค่ะ คุณ เทอร์รับได้ไหม ถ้าฉันมีใครอีกคน 

    การเเท้ง (Abortion) ในช่วงเเรกๆ ของการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไม่ทราบสาเหตุ (สาเหตุหลัก) ใรความผิดปกติของสารพันธุกรรมหรือโครโมโซม มีความผิดปกติของมดลูก หรือเยื่อบุโพรงมดลูก มีโรคบางอย่างแอบแฝงอยู่ เช่น เบาหวาน โรคเเพ้ภูมิตัวเอง หรือ เลือดเเข็งตัวง่าย 

    ซึ่ง สามารถเหล่านี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจภายในค่ะ ส่วนฮอร์โมน เป็นได้บ้างในบางราย เช่น ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจากรังไข่ หรือเยื่อบุโพรงมดลูกผลิตได้ไม่ค่อยดีค่ะ 

    ส่วนโอกาสเกิดซำ้ในท้องหน้า ยังคงน้อยค่ะ เเต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ประมาณ 3 ท้อง ติดต่อกัน เเนะนำให้ปรึกษาเเพทย์ก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อวางเเปน เเละหาสาเหตุค่ะ