ถามแพทย์

  • สามารถออกกกำลังกาย 10 นาทีทุกวันได้ไหม

  • ออกกำลังกายประมาณ 10 นาที ทุกวัน ได้ไหม 

    สวัสดีค่ะ 

               การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อและหัวใจ ปกติจะแนะนำให้ทำวันละประมาณ 30 นาที ต่อเนื่องกันค่ะ เพราะจะทำให้ระบบหัวใจทำงานได้เต็มที่ ฮอร์โมนหลั่งอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เสริมสร้างระบบต่างๆในร่างกายเรา สำหรับกรณีที่ไม่มีเวลาการออกกำลังเพียง 10 นาที ไม่ได้มีโทษค่ะ แต่อย่าหักโหมมากในช่วง 10 นาที หมอแนะนำให้แบ่งช่วงในการ warm-up และ cool down เพื่อช่วยในการปรับสภาพร่างกายของคนไข้ค่ะ เป็นกำลังใจให้สำหรับการเริ่มต้นมีสุขภาพที่ดีนะคะ