ถามแพทย์

 • นัดฉีดยาคุมวันที่ 13 มี.ค. ถ้าหยุดฉีดยาคุม สามารถรู้ว่าท้องได้เมื่อไหร่

 • ถ้าหมอนัดฉีดยาคุมวันที่13มีนาคมแล้วถ้าหยุดีดยาคุมแล้วสามาถรู้ผลประมานกีสัปดาค๊ะว่า้องหรือไม่ท้อง

  สวัสดีค่ะ คุณ ตัวคนเดียว ก็เสียวได้,

                    หากเป็นยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน เมื่อหยุดฉีดยาคุมกำเนิด รังไข่จะยังไม่กลับมาทำงานได้ทันที  โดยเฉลี่ยแล้ว การทำงานของรังไข่และประจำเดือนจะกลับมาภายในประมาณ  4-10 เดือน แต่บางรายอาจใช้เวลานานเป็นปีได้

                    ดังนั้นหากกำหนดนัดฉีดยาคุมเข็มต่อไปคือ 13 มี.ค. เมื่อจะไม่ไปฉีดต่อ โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็อาจเกิดได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ 13 มี.ค. เป็นต้นไป (ประมาณ 4 เดือนนับจากที่ฉีดไปล่าสุด) หรืออาจนานเป็นปีได้ดังกล่าวไป 

                     หากต้องการทราบว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือไม่ ก็ต้องตรวจหาการตั้งครรภ์เป็นระยะๆ ไปค่ะ

                     แต่หากเป็นยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 1 เดือน เมื่อหยุดฉีดยา โอกาสที่จะตั้งครรภ์ สามารถเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ค่ะ