ถามแพทย์

  • การรักษาไวรัสตับอักเสบบี

  •  Bonjuna Ballza
    สมาชิก

    มียาที่รักษาไวรัสตับอักเสบบีให้หายขาดได้ไหม เนื่องจากปัจจุบันกินยา Lamivudine 150G ตามแพทย์สั่ง แล้วเราจะสามารถตรวจและฉีดป้องกันไวรัสตับ เอ ซี ดี อี เพิ่มได้ไหมครับ

    สวัสดีคะ คุณBonjuna Ballza ก่อนอื่นต้องแจ้งอย่างนี้คะ โรคการติดชื้อไวรัสตับอักเสบบี เป็ยการติดเชื้อทางเพศสันพันธ์หรือการได้รับเลือด หรือสารคัดหลั่งคะ การตอเชื้อไวรัสไม่สามารคถที่จะรักษาให้หายขาดได้ถ้าคุณหมายถึงฆ่าเชื้อให้หมด แต่ทำให้เชื้อลดลงได้จนไม่สามารถที่จะตรวจได้คะ หารตรวจที่ที่ควรทำคือการตรวจไวรัสตับอักเสบซีคะ เป็นการติดเชื้อทางหารให้เลือดและเพศสัมพันธ์คะ ไวรัสอับอักเสบเอจากการกินคะ ส่วนดี สัมพันธ์กับบีคะ แนะนำว่าการเจาะตรวจทำได้คะแต่ไม่ค่อยจำเป็นคะ เพราะเฝ้าระวังพอคะ อีสัมพันธ์กับเอคะ เอาเป็นว่าอย่างนี้คะ บร รักษาต่อเนื่องกับแพทย์อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร ไวรัสตับอักเสบเอแนะนำเจาะเลือตรวจว่ามีภูมิหรือไม่ถ้าไม่มีแนะนำฉีดวัคซีนคะ ซีเจาะภูมิตรวจคะ