ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยาง หลั่งใน จะมีโอกาสท้องไหม

  •  Tod Tad
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธ์ แล้วเสร็จข้างใน แต่ขณะเสร็จข้างในยังสวมถุงยางอยู่ มีโอกาสท้องไหม

     สวัสดีค่ะ คุณ Tod Tad,

                            การมีเพศสัมพันธ์ โดยการใช้ถุงยางอนามัย หากใช้ได้อย่างถูกต้อง จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2% แต่หากใช้ไม่ถูกต้อง ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากขึ้น เช่น ถุงยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ มีการฉีกขาดหรือรั่วซึม ใช้ขนาดที่ไม่พอดีกับอวัยวะเพศชาย ใช้ซ้ำหลายครั้ง ใส่ถุงยางอนามัยซ้อนกัน ใช้ทาวาสลีนหรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันลงบนถุงยาง และการไม่รีบดึงอวัยวะเพศออกก่อนที่จะเกิดการอ่อนตัวลง เป็นต้น