ถามแพทย์

  • การมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ใส่ถุงยาง หลั่งนอก แล้วทานยาคุมฉุกเฉิน แต่เม็ดที่ 2 ทานช้าไปชั่วโมงครึ่ง จะท้องไหม

  •  Piyamon
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเมื่อเวลา16.00น.เย้นแตกนอก กินยาคุมฉุกเฉินเม้ดแรกตอน17.00น.แล้วก้กินเม้ดที่2ตอน6.30โมงตอนเช้า #มีโอกาสท้องไหมค่ะ เพราะกินเม็ดที่2ช้าไป1ชั่วโมงกว่า
    สวัสดีค่ะ คุณ Piyamon @การมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งนอก สามารถเกิดการตั้งครรภ์ได้แต่ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการหลั่งในค่ะ @ส่วนการรับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินอย่างถูกต้อง และภายใน 72ชั่วโมง สามารถลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 80 ค่ะ @ดังนั้นแนะนำคุณ Piyamon ให้รอดูประจำเดือนก่อนนะคะ หากไม่ตั้งครรภ์ ประจำเดือนจะมาภายหลังโดยอาจมาก่อนหรือหลังจากรอบประจำเดือนปกติได้ค่ะ