ถามแพทย์

 • ถ้าต้องการมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งใน ต้องกินยาคุมแบบไหน

 • ถ้าต้องการมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งในกับแฟนต้องกินยาคุมแบบไหนแล้วก่อนหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์แล้วต้องกินต่อเนื่องไมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ส้มส้ม,

                     หากไม่ได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ดมาตั้งแต่ช่วงที่มีประจำเดือนมา หรือไม่ได้ทานต่อเนื่องมานานเกิน 7 วันขึ้นไป ยาคุมกำเนิดก็จะไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ และการทานหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ก็จะไม่สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 

                    ดังนั้น หากต้องการที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ ต้องทานยาคุมฉุกเฉิน โดยควรรีบทานให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง

                     หากเป็นชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง เมื่อทานเม็ดแรกแล้ว ก็ให้ทานเม็ดที่ 2 หลังจากทานเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมงด้วย

                     หลังจากนั้น ควรรอให้ถึงกำหนดวันที่ประจำเดือนจะมา เมื่อมาแล้ว อาจเริ่มทานยาคุมกำเนิดชนิด 21 หรือ 28 เม็ด โดยให้ทานภายใน 1-5 วันนับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที และหากคาดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ต่อไปอีกเรื่อยๆ ก็ต้องทานยาคุมต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ค่ะ