ถามแพทย์

  • กินยาคุมมาตลอด7เดือน ไปมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ใส่ถุงยางแต่ไม่หลั่งใน มีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่

  •  Kuang
    สมาชิก
    คือหนูกินยาคุมมาตลอด7เดือน(ชนิด28เม็ด)แล้วเป็นประจำเดือนวันที่11-14ตุลาคม (เป็นช่วงที่กินเม็ดขาว)วันที่15ตุลาคม ไปมีเพศสัมพันธ์ุ โดยไม่ใส่ถุงยางแต่ไม่หลั่งใน ในวันที่15ตุลาคมเป็นวันที่กินยาคุมแผงใหม่เม็ดแรก. แต่ไปมีเพศสัมพันธุ์. และในวันที่21-24ตุลาคม กลับมีประจำเดือนอีก และหลังจากนั้นก็มีเพศสัมพันธ์ุไม่ใส่ถุงยาง ไม่หลังใน ประมาน2ครั้ง จะท้องไหมคะ😑😑😐

    สวัสดีครับ คุณ Kuang 
              หากกินยาคุมกำเนิดอย่างสม่ำเสมอ และถุกวิธี ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด จะมากกว่า 99 เปอร์เซนต์ครับ แต่การมีเพศสัมพันธ์แม้จะไม่ได้หลั่งในก็มีโอกาสตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามถ้ากินยาสม่ำเสมอ โอกาสก็ตั้งครรภ์น้อยมากๆ ครับ