ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์หลังประจำเดือนหมด 1 วัน จะท้องไหม

  •  Srisuda Pura
    สมาชิก
    มีไรกับแฟนหลังหายเป็นประจำเดือน1วันมีสิทธิ์ท้องทั้ยค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ Srisuda Pura,

                          การนับระยะปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์นั้น ให้นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา (ไม่ใช่วันที่ประจำเดือนหมด) จนถึงวันที่มีเพศสัมพันธ์ หากนับได้ไม่เกิน 7 วัน ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% แต่หากเลย 7 วันไปแล้ว โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมีได้ โดยโอกาสในการตั้งครรภ์จะมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนวันที่เพิ่มขึ้น และสูงสุดในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือนที่มีการตกไข่