ถามแพทย์

 • การทานยา ru486 เพื่อยุติการตั้งครรภ์

 • ถ่าทานยา ru486 4 เม็ดจะเกิด อะไรขึ้นค่ะ ทาน 2เม็ด เว้น 12ชม ทานอีก 2เม็ดท้อง 4 สัปดาห์แล้ว ถามแพทย์บางท่านบอกว่า ยุติการตังครรภ์
  น้ำมน นภัสวรรณ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ น้ำมน นภัสวรรณ

  ru486 หรือ Mifepristone เป็นยาที่ใช้มักนำมาทำแท้งในระหว่างตั้งครรภ์ โดยยาจะกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกเพื่อขับตัวอ่อนออกมา เป็นยาที่ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ไม่ควรซื้อมาใช้กินหรือเหน็บเองเด็ดขาด เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงเช่นมีเลือดออกรุนแรงไม่หยุด จนมีความดันต่ำถึงภาวะช็อกได้

  แนะนำให้หยุดการใช้ยาดังกล่าวทันที และไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติมและอัลตราซาวน์ร่วมกับตรวจภายในว่าตัวอ่อนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากต้องการยุติการตั้งครรภ์ อาจคุยและปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลอีกครั้ง การจะเลือกวิธีและยาที่ใช้ขึ้นกับอายุครรภ์และสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย