ถามแพทย์

  • การทานยาคุม ยาคุมกำเนิด

  •  Fah Chisa
    สมาชิก
    คือ หนูมีประจำเดือน แล้วมีเพศสัมพันธุ์ ช่วง 2วันสุดท้ายของการมีประจำเดือนมีการหลั่งใน จากนั้นพอมีวันนั้นประจำเดือนก็ไม่ไหลออกมาอีก แล้วหนูได้ทำการทานยาคุมฉุกเฉิน และอีกประมาณ2-3วันก็มีเลือดไหลออกมา (ไหลประมาณ 2วัน) แล้ว ก็มีเพศสัมพันธุ์อีก หลังจากเลือดหมดไป4วัน เป็นการหลั่งนอก2ครั้ง หลั่งใน 1ครั้ง และหนูได้ทานยาคุมแบบ21เม็ด ไป 1.หนูกังวลว่ามีเปอร์เซนท้องไหมเพราะทานยาคุมฉุกเฉินและมาทานยาคุมแบบ21เม็ดอีกในเวลาไม่ถึง 1อาทิตย์ 2. สองเดือนที่แล้วหนูพึ่งแท้งลูกไป แท้งแบบดูสูณญากาศด้วยคะ