ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์หลังประจำเดือนหมด 2 วัน กินยาคุมฉุกเฉินตาม 7 วันถัดมา มีเลือดออก มีเพศสัมพันธ์อีก จะท้องไหม

 •  Lionking
  สมาชิก

  10 มีค.คือว่ามี sex กับแฟนโดยไม่ใส่ถุงหลังหมดปจด.2วัน เลยกินยาคุมฉุกเฉิน พอมา17มีค มี sexโดยไม่ใส่ถุงอีก แต่ว่ามีปจด.ซึ่งไม่รู้ว่าปจด.จริงๆหรือจากอาการข้างเคียงจากยา และช่วงนี้เป็นช่วงไข่ตกด้วย มีโอกาสท้องสูงไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Lionking,

                       การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 10 มี.ค. นั้น หากเลยระยะเวลา 7 วันนั้บตั้งแต่มีประจำเดือนมา (ไม่ใช่นับจากวันที่ประจำเดือนหมด) ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว ดอกาสที่จะตั้งครรภืนั้นมีได้ แต่หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป โดยหากทานภายใน 12 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์จะช่วยป้องกันได้ประมาณ 95%

                        ส่วนเลือดที่ออกมาในวันที่ 17 มี.ค. น่าจะเป็นเลือดที่ออกจากผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉิน เนื่องจากอยู่ในระยะ 7 วันหลังทานยา อีกทั้งเพิ่งหมดประจำเดือนไปไม่นาน เลือดดังกล่าวจึงไม่ใช่เลือดประจำเดือน

                        ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 17 มี.ค. โดยไม่ได้ป้องกัน จึงมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ค่ะ