ถามแพทย์

 • การดื่มน้ำมะพร้าวจะไปลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดหรือไม่

 •  Bam Isariya
  สมาชิก
  ทานยาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ด ถ้าทานน้ำมะพร้าวจะไปช่วยลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดไหมคะ?

   สวัสดีค่ะคุณ Bam Isariya

  อาหารที่รับประทานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดนะคะ รวมถึงน้ำมะพร้าวด้วยค่ะ

  แนะนำคุณ Bam Isariya รับประทานยาคุมกำเนิดสม่ำเสมอ และตรงเวลาทุกวัน เพื่อให้ตัวยายังคงมีประสิทธิภาพสูงในการคุมกำเนิดค่ะ