ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยาง ต่อมาถอดถุงออก แล้วใช้มือผู้หญิงช่วย จะติดเชื้อ HIV หรือเชื้ออื่นๆ ไหม

 •  Qhouse
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ โดยสวมถุงยางอนามัย ผมไม่ให้เธอจูบปากและ oral sex เลย ผมยังไม่เสร็จและให้เธอถอดถุงยางให้เพื่อใช้มือสำเร็จความใคร่ให้(ถุงไม่รั่ว ไม่ฉีกขาด) มือเธอสัมผัสน้ำหล่อลื่นบนถุงยาง และได้มาสำเร็จความใคร่ให้ผมต่อ ผมมีโอกาสติดเชื้อโรค HIV ซิฟิลิส หรือโรคอื่นๆมั้ยครับ ในกรณีที่เธอมีเชื้อเหล่านั้น ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Qhouse,

                    การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หากฝ่ายหญิงมีเชื้อ HIV จะมีโอกาสติดเชื้อประมาณ 0.01-0.38% แต่หากใช้ถุงยางอนามัย จะช่วยลดโอกาสลงไปได้อีกประมาณ 90% ดังนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อจึงถือว่าน้อยมาก สำหรับเชื้ออื่นๆ ก็เช่นกัน เช่น ซิฟิลิส หนองใน แผลริมอ่อน ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เป็นต้น หากไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย ก็จะมีโอกาสติดโรคเหล่านี้ แต่หากใช้ถุงยางอนามัย ก็จะช่วยลดโอกาสการติดโรคได้ แต่ก็ไม่ได้ป้องกันได้ 100%

                     สำหรับโรคหูดหงอนไก่ และหูดข้าวสุก การใช้ถุงยางอนามัย จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ไม่มากนัก โอกาสในการติดโรคนี้จึงยังมีได้มากอยู่

                    ส่วนการใช้มือของฝ่ายหญิงมาช่วยฝ่ายชายนั้น โอกาสที่จะติดเชื้อ HIV หรือเชื้ออื่นๆ ถือว่าไม่มี ยกเว้นกรณที่ฝ่ายหญิงมีโรคหูด หรือหูดข้าวสุกที่มือ ก็อาจมีโอกาสติดเชื้อได้