ถามแพทย์

  • มีสมาชิกในบ้านเป็นวัณโรคปอด เด็กอายุ 5 ขวบอยู่ในบ้านเดียวกัน เสี่ยงต่อการติดเชื้อไหม ควรป้องกันอย่างไร

  • คุนหมอคะพอดีคนที่อาศัยอยุ่บ้านด้วยกันตรวจพบว่าเปนวัณโรคปอด หนุมีลูกสาวอายุ5ขวบอยากทราบว่าจะติดไหมป้องกันยังงัยได้บ้างคะกังวลมากห่วงลูกเพราะน้องป่วยบ่อยเปนไข้เปนหวัดบ่อยกินเยอะแต่น้ำหนักแค่16โลตัวเล็กผอมแต่น้องสูง
    สวัสดีค่ะ คุณ กัญญารัตน์ แจ่มจำรัส @โรควัณโรค เกิดจากติดเชื้อที่เชื้อ Mycobacterium tuberculosis ซึ่งสามารถก่อให้อาการผิดปกติได้หลายๆอวัยวะ เช่น วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง วัณโรคกระดูก เป็นต้น แต่ที่พบบ่อยคือการติดเชื้อวัณโรคปอด -อาการของวัณโรคที่ปอด : ไอเรื้อรัง น้ำหนักลด ไข้ เหงื่อออกกลางคืน ไอเป็นเลือด อ่อนเพลีย -การติดต่อ : สามารถติดต่อได้ทางการหายใจ ไอ จาม หรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคนานๆ โดยหลังจากที่ได้รับเชื้อ เชื้อจะแฝงตัวอยู่ในตัวผู้ป่วย โดยหลังจากรับเชื้อจนแสดงอาการ อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์จนถึงหลายปี -การป้องกันโรค : หากต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคโดยเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่มีการปนเปื้อนเสมหะ น้ำลาย ของผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคเมื่อจะไอ จาม ควรเอากระดาษทิชชูปิดปากทุกครั้ง ซึ่งหลังจากรับประทานยาต้านวัณโรคสม่ำเสมอ 2 สัปดาห์โอกาสการแพร่เชื้อจะลดลง ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณ กัญญารัตน์ แจ่มจำรัส ป้องกันการติดเชื้อวัณโรคตามที่กล่าว และหากมีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อวัณโรคให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยค่ะ