ถามแพทย์

  • ตรวจการตั้งครรภ์ขึ้นสองขีดหลังขาดประจำเดือน อยากทราบว่าการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่

  • ล่าสุดมีพสพ.14ส.ค ก่อนประจำเดือนจะมา2วันคือ16ส.ค แต่ประจำเดือนก็ขาดไป แล้ววันที่21ส. คซื้อที่ตรวจมาตรวจขึ้น2ขีด เป็นไปได้ไหมว่าท้องก่อนหน้านั้นแล้ว

    สวัสดีค่ะ

    การใช้ที่ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง สามารถตรวจได้เมื่อถึงช่วงประจำเดือนควรจะมาแล้วแต่ประจำเดือนไม่มาค่ะ  หรือหลังจากช่วงที่ประจำเดือนควรมาเล็กน้อย ซึ่งมักจะถึงช่วงที่ตัวอ่อนเริ่มฝังตัวทำให้มีฮอร์โมน bete HCG สูงมากพอที่จะตรวจได้ทางปัสสาวะค่ะ โดยจะมีความแม่นยำประมาณ 98-99% ค่ะ  โดยฮอร์โมนชนิดนี้จะถูกสร้างจากรกของตัวอ่อนหลังจากมีการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิ และฝังตัวที่ผนังมดลูกขึ้นประมาณ 6 วัน ทั้งนี้ปริมาณฮอร์โมนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่าทุก 2-3 วัน ค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงมักจะมีไข่ตกประมาณ  2   สัปดาห์ก่อนที่จะมีประจำเดือนค่ะ จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการปฏิสนธิในช่วงก่อนนั้นค่ะ ทั้งนี้ในคนที่รอบเดือนไม่สม่ำเสมออาจจะไม่ได้เป็นเวลาตามนี้ก็ได้ค่ะ