ถามแพทย์

  • การตั้งครรภ์

  •  123456
    สมาชิก
    กินยาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ดมาเป็นปีแล้วคะ ประจำเดือนจะมาตรงตลอดซึ่งเป็นวันเสา ยาคุมหมดแผงวันที่ 4 กย แต่เมื่อวันที่เสาร์ที่ 25 สค มีการหลั่งในแต่ประจำเดือนที่จะต้องมาปกติ จะมาวันเสาร์ที่8 กย แล้วประจำเดือนมาแค่1-2 สองวันคะหลังจากนั้นมาแค่เปอะอะคะคือน้อยมากจนแทบจะไม่มี อยากทราบว่าจะท้องไหมคะ แต่ประเดือนก็มาปกตินะคะแต่มาน้อยมากมาเยอะแค่1-2 วันแรก