ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉิน มีเลือดคล้ายประจำเดือน 4-5 วันหมด ครึ่งเดือนต่อมามีเพศสัมพันธ์หลั่งนอก ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 •  minew
  สมาชิก
  อยากสอบถามหน่อยคะ มีพสพ.กับแฟนวันที่11กรกฎาคม กินยาคุมฉุกเฉินวันที่13กรกฎาคม ที่ผ่านมาและหลังจากนั้น7วันก็มีเลือดไหลจากช่องคลอดคล้ายประจำเดือน ประมาณ4-5วันถึงหยุด และมาวันที่5สิงหาที่ผ่านมาได้มีพสพ.กับแฟน แฟนไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย แต่หลั่งนอก ครั้งล่าสุดนี้ไม่ได้กินยาคุมใดๆ ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลยคะ ที่ปจด.ไม่มาเป็นเพราะผลข้างเคียงของยาคุมที่กินตั้งแต่เดือนที่แล้วไหมคะ หรือมีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

  สวัสดค่ะ

  หลังรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินสามารถทำให้มีประจำเดือนมาก่อนกำหนดหรือมาช้ากว่ากำหนดได้ค่ะ  จากวันที่แจ้งมาเลือดที่ออกน่าจะเป็นประจำเดือนที่มาก่อนกำหนดค่ะ ดังนั้นหากประมาณวันที่ 18 กรกฎาคม มีประจำเดือนแล้ว รอบที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งก่อนนั้นไม่น่าจะตั้งครรภ์ค่ะ

  แต่หากมีเพศสัมพันธ์กันอีก ไม่ได้กินยาคุมกำเนิด ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย และหลั่งนอก รอบนี้มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามหากมีประจำเดือนล่าสุดวันที่ 18 กรกฏาคม และวันนี้คือวันที่ 16 สิงหาคม ยังคงอยู่ในช่วงที่ประจำเดือนอาจจะมาตามปกติได้ค่ะ เนื่องจากคนเรามักจะมีรอบเดือนประมาณ 21-35 วันค่ะ หากเลยระยะเวลานี้ประจำเดือนยังไม่มาอาจจะซื้อชุดทดสอบการตั้งครรภ์มาตรวจเบื้องต้นด้วยตนเองค่ะ

  หากไม่ตั้งครรภ์หมอขออนุญาตแนะนำให้คุมกำเนิดนะคะ เช่น รับประทานยาคุมกำเนิดอย่างสม่ำเสมอ ใส่ถุงยางอนามัย เป็นต้น