ถามแพทย์

 • ตรวจการตั้งครรภ์ที่สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ตรวจไป 3 รอบ ไม่ท้อง เชื่อถือได้หรือไม่

 •  Kedsa
  สมาชิก
  หลังจากมรเพศสัมพันประมานอาทิตกว่าๆมีประจำเดือนประมาน4วัน แล้วตรวจประมานสัปดาห์ที่2พบว่าไม่ท้องสัปดาห์ที่4ก็ไม่ท้องค่ะตรวจไปแล้ว3รอยค่ะ คือไม่ตั้งครรภ์ใช่มั้ยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kedsa,

                    การตรวจที่สัปดาห์ที่ 2 หลังจากมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย จะไม่สามารถตรวจพบการตั้งครรภ์ได้ค่ะ หากตรวจที่สัปดาห์ที่ 4 มีโอกาสที่จะตรวจพบได้สูงค่ะ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของชุดตรวจการตั้งครรภ์และวิธีใกนารตรวจที่ถูกต้องด้วยค่ะ

                   แต่แนะนำให้ตรวจเมื่อประจำเดือนขาดไปแล้ว 1-2 วันค่ะ และตรวจในตอนเช้าหลังตื่นนอน หากตรวจไม่พบหมายความว่าไม่มีการตั้งครรภ์ค่ะ แต่ก็อาจเป็นผลลบลวง (หรือตรวจไม่พบแม้ว่าจะตั้งครรภ์) ได้บ้างประมาณ 1% ค่ะ