ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์หลังประจำเดือนหมด 1 วัน ใส่ถุงยางและหลั่งนอก จะท้องไหม

  •  Yeeeee
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธ์หลังประจำเดือนหมด1วัน แต่ใส่ถุงยางและหลั่งนอก มีสิทธิ์ท้องมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Yeeeee,

                         หากวันที่มีเพศสัมพันธ์ นับได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา (ไม่ใช่วันที่ประจำเดือนหมด) จะถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก แม้จะไม่ใส่ถุงยางอนามัยก็ตาม แต่หากนับได้เกิน 7 วัน ก็จะไม่ใช่ระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะมีได้ แต่ทั้งนี้ หากได้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับการหลั่งนอก โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะถือว่าน้อยมากค่ะ