ถามแพทย์

  • การตัดเส้นสองสลึงเอง

  •  nazzahi
    สมาชิก

    อยากทราบวิธีการตัดเส้นสองสลึงเองครับ 

    สวัสดีค่ะ คุณ nazzahi

    เส้นสองสลึงหรือ frenulum บริเวณอวัยวะเพศชาย เป็นเส้นเอ็นเล็กๆที่ยึดระหว่างหัวของอวัยวะเพเศชาย กับหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ โดยปกติแล้วไม่แนะนำให้ตัดเองค่ะ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การมีเลือดออก หรือไปโดนบริวเวณใกล้เคียงได้ หากมีปัญหาเช่น เจ็บเวลาปลิ้นออกมาแสดงว่าหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศแคบเกินไป ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเดินปัสสาวะผู้ชายค่ะ